Προτείνετε να προστεθούν στο ιστολόγιο:

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ

Η Φραγκοπούλα


Μια παπαδιά στον αργαλειό


Πάνω στη Μακεδονία 


 
Όξω πλάτυνε χορέ


 
Κυριακή σενιάδα μέρα 


 
   Σε πολλές χαρές που πήγα 


  
Της ξενιτιάς 


   
Βεργινάδα