Προτείνετε να προστεθούν στο ιστολόγιο:

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΙΕΡΕΙΣ ΔΕΡΒΗΤΣΑΝΗΣ (1914-1998)


                                               Οι ιερείς της Δερβητσάνης

Παρακάτω παραθέτουμε τα ονόματα των ιερέων  που υπηρέτησαν στη Δερβητσάνη από το 1914 μέχρι το 1998.

1914-1930: πατήρ Αθανάσιος, πατήρ Δημήτριος, πατήρ Κωνσταντίνος, πατήρ Μιχαήλ, πατήρ Χαράλαμπος.

1930-1940 Από το γένος Οικονόμου: πατήρ Ιωάννης, πατήρ Γεώργιος, πατήρ Κυριάκος.

1940-1950: αρχιμανδρίτης Μακάριος Μακαριάδης, πατήρ Ευάγγελος Κρασάς, πατήρ Κωνσταντίνος Κρασάς.

1953-1998: πατήρ Μιχαήλ Ντάκος

Οι ιερείς της Δερβητσάνης ήταν απ’ τα γένη: Παπαδοπούλου (Πούλη), Οικονόμου (Οικονομίδη), Μακαριάδη, Κρασά και Ντάκου.