Προτείνετε να προστεθούν στο ιστολόγιο:

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

                     Σιγαλά μωρή κοπέλες 
                    

                     Σιγαλά, μωρή κοπελές,
                     Σιγαλάτε το χορό,
                     σιγαλά κι αγάλια, αγάλια,
                     μην πατήσει η μια την άλλη
                     και της σπάσει το ποδάρι.
                     Μη χαλάτε το χορό,
                     τώρα πο’ ‘λαχα κι εγώ,
                     τι είμαι ξένος και θα ιδώ
                     και θα πάω να μολογώ,
                     πέρα σ’ εκείνο το χωριό,
                     που είν’ τα σπίτια τα ψηλά,
                     παραθύρια με γυαλιά,
                     πόρτες με μαλάματα,
                     κόρες με τα κλάματα.
                     Κύριε, δώσ’ μου μια βαριά,
                     Να τσακίσω τα γυαλιά,
                     Για να ιδώ τις όμορφες,
                     τ’ς άσπρες και τις κόκκινες,                   
                     Τις νεράτζομάγουλες
                     και τις γαϊτανόφρυδες.                                                 


Χορευτικός Όμιλος ΔερβητσάνηςΔρόπολη
Ερωτικά τραγούδια

πηγή: «Δημοτικά Τραγούδια από τη Βόρεια Ήπειρο Γρηγόρης Ν. Κατσαλίδας- Καψάλης»