Προτείνετε να προστεθούν στο ιστολόγιο:

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΠΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ (Από ηχογραφήσεις σε γραμμόφωνο, 1920-1950)


                                         
                                                            Τι κακό 'καμα ο κημένος

                                         
                                                                   Ένα παλικαράκι

                                         
                                                         Πολυαγαπημένη (Ζαχαρούλα)
                                      
                                        
                                                                      Τρυγώνα
                                
                                        
                                                            Μια έμορφη γειτόνισσα

                                         
                                                           Βλάχα πλένει στο ποτάμι

                                        
                                                            Μωρ' Δεροπολίτισσα

                                        
                                                                     Η Βλάχα

                                       
                                                             Ξύπνα περδικομάτα μου

                                      
                                                             Για φέξε φεγγαράκι μου